Tuesday, 26 June 2018

Elisabete Marques no Festival Poemaria de Vigo

O día 30 de xuño, ás 22h30 na Praza do Abanico (Casco Vello de Vigo) e dentro do Festival Poemaria, a poeta portuguesa Elisabete Marques vai ter un recital-diálogo coa galega Miriam Ferradáns titulado "Poetas a través do Miño".Pódense consultar o resto de actividades do Festival Poemaria no seguinte programa:Tuesday, 5 June 2018

Politics of Aesthetics and the Neo-Avant-Garde in Brazil

Marina Corrêa
University of Vienna, Vienna, Austria

ABSTRACT

The discussion of the aesthetics of the avant-gardes needs to be considered as a global issue, even though its representation differs with each country of origin. This paper will discuss the methods of representation employed by two diametrically opposed artists, whose roots go back to the Brazilian neo-avant- garde movement: Eduardo Kac and André Vallias. This analysis of the avant- gardes within the aesthetic of Modernity is based on Jacques Rancière’s “régimes esthétiques”, his idea of the “partage du sensible”, and on the combination of his concepts of “mésentente et malentendu”. In particular, we will address one specific question related to poetry since the beginning of the Modernity: how does post-neo-avant-garde poetry transfer subjectivity from the poem’s immanence to the reader’s/viewer’s perception and inter-activity?

Subject Areas:Literature, Literary Theory

Keywords:Modern Literature, Politics of Aesthetics, Regimes Esthetiques, Neo-Avant-Garde, Jacques Rancière, Eduardo Kac, André Vallias

Thursday, 31 May 2018

Conferencia "A poesía galega da Transición: O discurso nacionalista en 1979"

O próximo 28 de xuño de 2018, Alberto Valverde dará unha conferencia na libraría Andel de Vigo sobre a poesía política durante a Transición e o discurso nacionalista en 1979. 


Resumo: 

Pasados xa corenta anos do inicio da Transición española, consideramos que estamos na hora de establecer unha ollada crítica sobre esta época dende un ollar historiográfico. Coa caída do réxime franquista estableceuse un camiño cara ao réxime monárquico e, asemade, democrático. Paralelamente, constrúese un novo marco administrativo: o estado das autonomías. Este último influíu de xeito decisivo non só na configuración do estado, senón que tamén na superestrutura social a través da evolución dunha sociedade aínda preindustrial cara ao capitalismo serodio adoptado do eixo Washington-Londres-Paris. Eis un hábitat no que o pensamento nacionalista ten de adaptarse, ora na forma de partidos políticos ora en novos movementos de base (sindicatos, asociacións culturais, etc.) cun obxectivo concreto: incidir na superestrutura social.
Con este traballo pretendemos coñecer mellor unha etapa histórica decisiva no devir do campo literario galego a partir dunha cata concreta, 1979, e dun xénero, o poético. O motivo da escolla radica en dous eixes: o político (finalización dunha década convulsa, o inicio da España Democrática e da Xunta Preautonómica a finais do 1978) e cultural (incorporación do idioma galego ao ensino non universitario, aparición de novas editoriais ou a dedicatoria das Letras Galegas a un escritor de vangarda como Manoel Antonio).

Desta maneira, focalizamos o xénero poético por mor de manexar durante varias décadas un capital simbólico singular, o discurso de resistencia cultural. A poesía socialrealista ocupa o canon dos anos setenta ao establecer un elo de unión entre o campo literario e outros paralelos como son o musical, o plástico e o político. A configuración de habitus como o de “poeta comprometido” revísase nesta altura para trocalo cara a unha nova dinámica que se podería definir xa na década de oitenta como de produción ou escrita “institucional”. É desta maneira como analizamos a produción deste ano para ver como se van asentando novos repertorios, axentes e habitus no campo literario galego da Transición.

Para tal finalidade, escollemos como modelo de traballo ou marco teórico concreto: a socioloxía da literatura, especialmente a partir da visión que tiñan desta os profesores X.González-Millán ou A. Figueroa. Esta decisión vén motivada polos obxectivos marcados, isto é, a revisión historiográfica dun momento determinante nas derivas do campo literario galego.

Bio-bibliografía de Alberto Valverde 

Alberte Valverde Otero é crítico literario, profesor de lingua e literatura galegas e especialista en poesía galega vanguardista. Entre as súas publicacións destaca a súa tese de doutoramento innovadora sobre a historia do grupo Rompente (disponible aquí). Outras publicacións:

"A linguaxe underground en Lois Pereiro. Que lle podo ofrecer a quen me intente?", in Monográfico Lois Pereiro. pp. 71- 89. Universidade de Vigo e Edicións Xerais, 2011.
"A paratradución do proletariado na poesía galega dos setenta". Boletín Galego de Literatura. 45, pp. 255 - 278. Galaxia, 2011.
"As relacións interartes en Lois Pereiro". Grial. 49 - 190, pp. 120 - 127. Galaxia, 2011.
"Volve o halifa Reixa". Grial. 49 - 192, pp. 11 - 112. Galaxia, 2011.
"A linguaxe perfomática en Antón Reixa, Adolfo Luxúria Canibal e Arnaldo Antunes", in Soldando sal. Galician Studies in Translation & Paratranslation. pp. 199 - 217. München: Meidenbauer, 2010.
"Reconstruír Cunqueiro". A Trabe de Ouro. 3 - 79, pp. 143 - 146. Sotelo Blanco, 2009.
"A performance en Rompente". Anuario de Estudos Literarios Galegos. 2004 - 2004, pp. 96 - 105. Galaxia, 2004.

Tuesday, 10 April 2018

Visita de Joana Meirim a Vigo


O 4 de maio, estará en Vigo a investigadora e profesora portuguesa Joana Meirim para presentar a revista Jogos Florais e para dar unha conferencia sobre arte e política en Alberto Pimenta. 

Joana Meirim é profesora na Universidade Católica Portuguesa e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (CECC) da mesma universidade. Licenciouse en Estudos Portugueses na Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL), rematou o Mestrado na Universidade da Coruña e doutorouse en Teoría da Literatura na Facultade de Letras da Universidade de Lisboa, cunha tese sobre Jorge de Sena e Alexandre O'Neill, sobre os que continuou a publicar artigos. Entre 2006 e 2008, foi lectora de portugués na Universidade da Coruña e en 2013, coeditou o volume de correspondencia entre Jorge de Sena e Carlo Vittorio Cattaneo. Recentemente, organizou un libro coletivo de ensaios sobre Alexandre O'Neill baixo o título E a minha festa de homenagem? (2018). 

Durante a mañá do día 4, ás 11h00 na Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo, a profesora e investigadora portuguesa dará unha conferencia centrada na figura do artista portugués Alberto Pimenta. A presentación, ten como obxectivo analizar o carácter político das dúas últimas obras publicadas de Pimenta: Autocataclismos (2014) e Nove fabulo, a mea vox/ De novo falo, a meia voz (2016), que a pesar de ter un ton distinto (a irrritación de Autocataclismos diferénciase do ton máis calmado do último texto), ambas comparten unha análise crítica da sociedade contemporánea. Alberto Pimenta critica sen panfletarismo a realidade cotiá dun mundo cunha democracia previsible e que vira as costas á crise dos refuxiados. Joana Meirim reflexionará en profundidade sobre estes dous libros e tentará dar as claves da poesía deste autor irreverente e polémico. 

Ás 19h00 da tarde, Joana Meirim presentará na Casa Arines (Centro Cultural Camões de Vigo) a revista de poesía e crítica Jogos Florais, da que foi creadora xunto a Sara Carvalho, Ana Maria Pereirinha e Maria Sequeira Mendes. Este proxecto defínese na súa páxina web como "um site de crítica e poesia de diferentes nacionalidades, formas e feitios". Conta con varias seccións poéticas como "poemas de agora", "poemas de antes", "poemas inéditos"e "poemas traduzidos", cun apartado de entrevistas, cun bloque titulado "Marginalia"onde se contan curiosidades literarias e cun repositorio de ensaios difíciles de atopar na actualidade.  Para máis información, pódese consultar a páxina web de Jogos Florais. Thursday, 1 March 2018

Call for papers for the conference "Testimony. Conmemoration. Wellbeing"

Conference: Testimony. Commemoration. Wellbeing.


The Center for Cultural Decontamination in Belgrade, the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo and the Institute for Philosophy and Social Theory in Belgrade will hold a conference on “Testimony. Commemoration. Wellbeing” on April 20 – 27. 2018 (April, 20-24. 2018 in Sarajevo and April 26-27. 2018 in Belgrade) as part of the project “Testimony – Truth or Politics: The Concept of Testimony in the Commemoration of the Yugoslav Wars”. This conference aims to democratize the historical narrative building in the region and to strengthen the inclusion of the Yugoslav Wars in the European remembrance practices.

Witnessing is a participative act, testifying is an act of speech with multiple addressees at once, at least those relating to the situation testified upon, the situation of testifying and a self-address which constitutes multiple speakers. The simultaneity of time and space creates an ever changing assemblage of singular-plural social relations, intimate and political, at work much after the testimony has been given and anew each time it is heard. The diversity of social relations at the base of testimony makes its relation to reality, both that experienced and that in which testimony is heard, complex. This trait makes it unstable for the purpose of the listener whose demand is for the Truth, i.e. a comprehensive meaning which would constitute the person testifying as Subject and/or as a generic Subject, also constituting both testifying and testified factual situations as Events.

Michel Foucault describes the role of institutions in which testimony takes place as follows: “The archive is first the law of what can be said, the system that governs the appearance of statements as unique events. But the archive is also that which determines that all these things said do not accumulate endlessly in an amorphous mass, nor are they inscribed in an unbroken linearity, nor do they disappear at the mercy of chance external accidents; but they are grouped together in distinct figures, composed together in accordance with multiple relations, maintained or blurred in accordance with specific regularities [...]. It is that which defines the mode of occurrence of the statement-thing; it is the system of its functioning. Far from being that which unifies everything that has been said in the great confused murmur of a discourse, far from being only that which ensures that we exist in the midst of preserved discourse, it is that which differentiates discourses in their multiple existence and specifies them in their own duration.” (Archaeology of Knowledge 145-6).

Among the initial linguistic-theatrical settings of testimony are the court room and the legal system. They bind the speech act of testimony to the demand of providing evidence for factual truth and regulate the multiplicity of social relations at the base of testimony. By defining the witness as disinterested they dismiss the claim and demand that any speech act, including that of the witness, puts forth. In return for these restrictions the judicial system offers its idea of justice, even if justice is attainable. However, is that all that is necessary? In the post- WWII period there was a rapidly growing use of the international judicial system to provide justice for the victims of human rights violations, war crimes, and crimes against humanity, with newly-coined terms such as transitional and restorative justice.

The conference will examine how different global ideological paradigms (human rights, Holocaust commemoration, conflict management, reconciliation, Marxism) and institutional regimes (local and international courts, NGOs, archives, state and private educational institutions) act as regulative measures to produce adequate testimonies. The main question which the conference focuses on is what are the settings in which the excess that testimony always already produces as settings that can create a possibility for alternative social relations. These relations could then, in the context of the commemoration of Yugoslav wars in the 1990’s, allow for a common life and wellbeing.

We invite abstracts of maximum 250 words to be sent to trajkovic@instifdt.bg.ac.rs by March 5th, 2018. We welcome papers from various fields of study as well as from practitioners sharing their experience with testimonials. Applicants will be notified about their participation by March 15, 2018.

Other project partners are: The Ignorant Schoolmaster and his Committees, Belgrade; The Museum of Contemporary Art, Belgrade; Boem, Vienna, Austria; Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT Transeuropa), Rovereto, Italy; Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo; Centre for Cultural and Social Repair, Banja Luka; The Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg, Germany.

Friday, 16 February 2018

Convocatoria de comunicacións CIPPCE

Xa está aberto o prazo para enviar comunicacións para o Simposio Internacional CIPPCE 2018, que versará sobre o tema "Cidadanía e identidade, expresións políticas, económicas e culturais no século XXI" e que se celebrará o vindeiro 4 de maio. O prazo para enviar propostas remata o 1 de abril.


Tuesday, 6 February 2018

Sátira, arte e política en Alexandre O'Neill

Xa está dispoñible nas librarías un volume con distintos textos críticos arredor da figura de Alexandre O'Neill, organizado por Joana Meirim e publicado pola editora Tinta China. O libro toma como título o encabezamento dunha crónica que o propio poeta escribiu en 1973, onde reivindicaba ironicamente unha festa de homenaxe tras 25 anos dedicado ao mundo literario. Así, este conxunto de artigos pretende ser unha resposta a esa satírica pregunta. Entre os numerosos textos recollidos neste volume, que analizan desde diferentes perspectivas o traballo dun dos maiores exponentes do movemento surrealista portugués, pódese destacar a achega que dous membros do proxecto de investigación POEPOLIT realizan á súa obra. Em primeiro lugar, Carlos Nogueira, trata de comprobar se estamos ante un poeta satírico, tema que se encontra entre as principais liñas de estudo do investigador da Universidade de Vigo. Pola súa banda, Burghard Baltrusch analiza a arte e a política en Alexandre O'Neill nun artigo titulado "'Amanhã acontecido'- Reflexões sobre arte e política em Alexandre O'Neill "
Monday, 5 February 2018

Novas publicacións sobre poesía e espazo público: os últimos números de E-Lyra e Lettres Romanes

A idea da poesía como un "campo expandido" e a súa relación co espazo social son cuestións moi actuais e que definen algúns dos intereses principais da poesía contemporánea. Estas cuestións relacionánse tamén co proxecto anterior a PoePolit, POESPUBLIC, a partir do que se realizou unha base de datos onde se recolleron os principais resultados das pesquisas. Non é de extrañar, polo tanto, que continúen aparecendo estudos sobre o tema. Un exemplo son os dous últimos números das revistas E-Lyra e Lettres Romanes, que inclúen unha reflexión sobre esta cuestión: a primeira, a partir dun número especial sobre poesía e performance e, a segunda, a través dun dossier dedicado integramente á relación da poesía co espazo público. 

Lettres Romanes é unha revista editada pola Université Catholique de Louvain (Bélxica) e publicada anualmente pola editora Brepols. Ten como áreas de estudo as literaturas romances, especialmente desde o punto de vista da súa historia e inclúe artigos, recensións literarias e notas bibliográficas. Esta revista preséntase como un elemento fundamental para estudar e coñecer en profundidade a literatura en linguas románicas. O seu último número, inclúe un dossier, coeditado por Geneviève Fabry e Stéphanie Vanasten, dedicado ao estudo da poesía e o espazo público. No seu interior podemos encontrar artigos do recoñecido estudoso Jan Baetens sobre lectura e performance ou tamén unha reflexión de Arturo Casas, membro de PoePolit, titulada "The Real and the Public in Recent Critical Poetry (with a Note on Antonio Méndez Rubio’s Work)". 

A revista dixital E-Lyra publícase cada seis meses pola rede de investigación internacional LyraCompoetics. Ten como obxectivo o estudo da poesía moderna e contemporánea e acolle contribucións de diferentes investigadores e investigadoras interesados na análise crítica de poesía, arte e cultura. Sérvese, principalmente, de instrumentos comparatistas e perpectivas interartísticas que axuden a entender a poesía desde un punto de vista global. Hoxe en día é unha das ferramentas indispensables para achegarse ao estudo da poesía no ámbito lusófono, así como para pensar de forma crítica a literatura. Xa está dispoñible un novo número, o décimo, coeditado por Leonardo Gandolfi e Luciana di Leone e que ten como tema principal estudar a relación entre poesía e performance.

O próximo número da revista E-Lyra, coeditado por Alethia Alfonso (Universidad Iberoamericana, México), Cristina Tamames e Alba Cid (Universidade de Santiago de Compostela) e Burghard Baltrusch (Universidade de Vigo) estará dedicado integramente ao estudo da poesía e política. Xa se poden enviar as diferentes propostas escritas en lingua galega, española, inglesa ou portuguesa e que traten algunha das temáticas relacionadas coa poesía e os rexímenes actuais. Para máis información, pódese consultar o chamamento a artículos, publicado neste mesmo blog.

Saturday, 3 February 2018

Convocatoria de artículos para el número especial de la revista E-Lyra sobre poesía actual y política


Número monográfico de E-Lyra (fecha de publicación aproximada: julio de 2018) 


"Poesía frente a regímenes y normas actuales"


Esta convocatoria de artículos para el monográfico especial de E-Lyra parte del proyecto de investigación "Poesía actual y política: Análisis de las relaciones contemporáneas entre producción cultural y contexto sociopolítico (POEPOLIT)" (FFI2016-77584-P, 2016-2019) que pretende estudiar el carácter político de expresiones poéticas actuales en Occidente. A partir de análisis no solamente textuales, sino también de fenómenos intermediales, queremos indagar en cuestiones como si una poesía estéticamente compleja tiene menos probabilidades de ejercer una influencia política que una poesía más popular; si poesía y poetas deberían ser más ampliamente reconocidas/os como agentes portadores y potenciales conformadores de una visión o epistemología especial; cuál es su influencia sobre la sociedad y, en caso afirmativo, si la sociedad reconoce esta influencia; o cuáles serían las consecuencias o los riesgos implícitos para una poesía que se asume como apolítica o ‘separada’ de la sociedad; cómo se pueden expandir los actuales horizontes de 'lo político' a través de nuevos lenguajes poéticos y analíticos; entre otros aspectos. 

En este sentido, solicitamos el envío de análisis de fenómenos poéticos de la actualidad provenientes de diferentes ámbitos culturales (hispanoamericano, lusófono e ibérico en general, francófono, germanófono o anglófono). Nos interesan las prácticas de mediación poética y su incidencia política; las prácticas verbales de intervención política, particularmente en los repertorios de protesta de los movimientos sociales contemporáneos; la relación entre poesía y política a partir de la noción y figura autorial; o la relación entre poesía y política en la ciudad neoliberal. 

En el marco de la investigación en poesía contemporánea, es usual encontrar posturas diversas sobre la relación que se establece entre la poesía y los regímenes identitarios, estéticos, políticos o ideológicos. Más allá de cualquier aproximación textualista, ya sea concibiendo la poesía como ejemplo de la producción cultural contemporánea, ya como bastión de resistencia ante ideas y prácticas que buscan homogeneizar las experiencias de vida, creemos esencial visualizar las formas de poesía o expresiones poéticas en contacto con lo social. 

Es evidente que poesía y política no han tenido una relación estable y mucho menos han sido un par dicotómico, de ahí nuestro interés en trabajos que actualicen lo que ocurre en esos espacios de constante acción, atendiendo a toda su complejidad. Para esta convocatoria de artículos para el monográfico especial de E-Lyra, editado por Alethia Alfonso (Universidad Iberoamericana, México), Alba Cid y Cristina Tamames (Universidade de Santiago de Compostela) y Burghard Baltrsuch (Universidade de Vigo), privilegiaremos propuestas inéditas, originales que contribuyan a explorar la relación de aspectos citada. 

La propuesta para artículos comprende, sin excluir otras temáticas: 

• Poesía contemporánea y su relación con regímenes políticos, ideológicos y estéticos. 
• Poesía contemporánea e identidad personal, social, nacional, cultural, religiosa, sexual o política. 
• Poesía contemporánea y derechos humanos, perspectivas de género. 
• Poesía contemporánea y su relación con la homogeneización de la vida cotidiana. 
• Poesía contemporánea y sinergias: comunidades, el mundo del trabajo, relaciones de inclusión/exclusión. 
• Poesía contemporánea y espacialidad: periferia y centro, subalternidad y hegemonía, modernidades    globales y transatlánticas, movilidad, migraciones y sujetos migrantes, refugiados, exilios. 
• Poesía contemporánea e historia reciente: literaturas sin estado, discursos decoloniales. 
• Poesía contemporánea y ética del compromiso: la figura autorial, l’engagement. 

Los artículos podrán ser redactados en lengua castellana, gallega, inglesa o portuguesa y deberán tener una extensión y un formato de acuerdo con las normas editoriales: http://www.elyra.org/index.php/elyra/about/submissions#authorGuidelines. 


La fecha límite para enviar una propuesta es el 15 de abril del 2018. 

Para mayores informes, escriba a las editoras del número
Alethia Alfonso, a8.alfonso@gmail.com
Burghard Baltrusch, burg@uvigo.es
Alba Cid, alcife@gmail.com
Cristina Tamames, cristina.tamames@usc.es

Para más información, se puede consultar aquí el Call for papers: